Woord van de maand: Bye-lingual (02/2021)

2021-02-01 09:35:00

Tweetalig of meertalig. Wij kennen wel een aantal mensen die uitstekend bilingual zijn en twee of meer moedertalen spreken. Maar steeds vaker zien we dat die mensen zich beter weten uit te drukken in slechts een van die talen, en dat ze zelfs woorden ‘kwijt’ raken van de andere taal. We zijn op een woord gestuit dat dat effect perfect weergeeft: bye-lingual.

Het vergeten van je eerste taal heet language attrition (‘taalafslijting’) en komt vaak voor bij kinderen van migranten, en kinderen die op jonge leeftijd migreren. De ontwikkeling van de eerste taal wordt vroegtijdig afgebroken bij veel biculturele kinderen, wanneer ze de dominante taal leren. Veel kinderen zijn eentalig opgevoed in hun heritage language (oftewel ‘erftaal’, de taal die ze thuis met hun ouders spreken en die anders is dan de dominante taal in het land waar ze wonen). Maar als ze op vier- of vijfjarige leeftijd met de basisschool beginnen, horen ze opeens overal de dominante taal om zich heen. De input van hun heritage language verkleint en wordt alleen nog thuis gesproken, waardoor ze steeds meer vocabulaire verliezen.

Taalbehoud hangt sterk af van attitude. Onderzoek toont aan dat hoe positiever jij je voelt over een taal, hoe gemotiveerder je bent om het te blijven spreken. Klinkt logisch, toch?
Dus wees niet getreurd als jij niet tweetalig bent opgevoed, je kunt nog altijd een nieuwe taal leren, zolang je er maar de juiste mindset voor hebt. Vergeet dus niet om die taal dan ook bij te houden, want anders ben je zo weer een bye-lingual.