Tolken

Duo vertaalburo vertaalt vele woorden op papier of online. Maar we kunnen u ook in gesproken woord bijstaan. Onze professionele tolken kunnen gesprekken of bijeenkomsten live voor u vertalen.

Zij schuiven aan tijdens een persoonlijk onderhoud met één of meerdere persoon. Of we tolken telefonisch tijdens een conference call. Uiteraard staan we ook klaar tijdens grote bijeenkomsten, congressen en lezingen. Daar kunt u ons inzetten als fluistertolk die u zacht toespreekt terwijl een spreker aan het woord is. Of als consecutief tolk die de lezing samenvat tijdens de intervallen, de korte pauzes, van een voordracht. Omdat de talen en situaties waarin wij tolken erg uiteenlopen, zijn de prijzen voor tolken altijd op aanvraag.

offerte aanvragen